ZKTeco

ZKTeco là nhà cung cấp các thiết bị sinh trắc học hàng đầu phục vụ cho nhu cầu an ninh và chấm công trên thế giới, có trung tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất hiện đại.

    C26 Đường số 3 KDC K82, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

    0988 511 115

    028 3929 6667

    phuong.tran@phuongtrinh.vn

TÀI LIỆU

>
TÀI LIỆU
Chọn danh mục cần tải tài liệu :
Tiêu đề
BioTime 8.0
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKTime Web 2.0
 1 file(s)  1 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
X628-C
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
WL30
 1 file(s)  1 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
WL20
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
WL10
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
WDMS
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
VF780
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
VF700
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
VF680
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
VF600
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
VF380
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
VF300
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Trợ lý TA
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
uFace800
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
uFace302
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
uFace202
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Hướng dẫn sử dụng thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng 4,3 inch
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
UA860
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
UA760
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
U300-C
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
UA400
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
UA300
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Timecube App
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
U260-C
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
STP20
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
STP10
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SilkFP-101TA
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SilkFP-100TA
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Hướng dẫn sử dụng màn hình cảm ứng 3 inch
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SilkBio-101TC
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SFace900
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
S1000
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PFace202
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
P200 & P260
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
MB460
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
P160
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
MB360
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
MB200
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
MB20
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Hướng dẫn sử dụng KF160 – 460 / MB160 – 360 – 460
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
KF460
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
KF160
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
iClock360
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
IN05 & IN05-A
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
iClock700
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
iClock680
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
D2S
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
D2
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
D1S
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
D1
 1 file(s)  0 lần tải
Máy Chấm Công Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZK-MSR
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKP8008
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKP8003
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKP8001
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKP5808
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKB5801
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKH200
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKD17
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKBio810
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKC0508
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKC0408
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKB203
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKB204
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKB200
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKB107
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKB106 & ZKB108
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKP104 & ZKP105
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKAIO2000
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKAIO1500
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKAIO1000
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZK75 Series
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZK55 Series
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZK-VFD
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ProMerc-20
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ProMerc-10
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKPOS
 1 file(s)  1 lần tải
POS Machine Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BM100
 1 file(s)  2 lần tải
Sản Phẩm ECO Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BM200
 1 file(s)  1 lần tải
Sản Phẩm ECO Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BP100
 1 file(s)  1 lần tải
Sản Phẩm ECO Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PM100
 1 file(s)  1 lần tải
Sản Phẩm ECO Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PM200
 1 file(s)  1 lần tải
Sản Phẩm ECO Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PM300
 1 file(s)  1 lần tải
Sản Phẩm ECO Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PM400
 1 file(s)  1 lần tải
Sản Phẩm ECO Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
VDPO1
 1 file(s)  1 lần tải
Sản Phẩm ECO Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
VDPO2
 1 file(s)  1 lần tải
Sản Phẩm ECO Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
VDPI-A1
 1 file(s)  1 lần tải
Sản Phẩm ECO Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
VDPI-A2
 1 file(s)  1 lần tải
Sản Phẩm ECO Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
VDPI-B1
 1 file(s)  1 lần tải
Sản Phẩm ECO Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
VDPI-B2
 1 file(s)  1 lần tải
Sản Phẩm ECO Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BioServer 2
 1 file(s)  1 lần tải
Tích Hợp Đa Mục Đích Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FaceKiosk-H21
 1 file(s)  1 lần tải
Tích Hợp Đa Mục Đích Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FaceKiosk-H32
 1 file(s)  1 lần tải
Tích Hợp Đa Mục Đích Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FaceKiosk-V32
 1 file(s)  1 lần tải
Tích Hợp Đa Mục Đích Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FaceKiosk-V43
 1 file(s)  1 lần tải
Tích Hợp Đa Mục Đích Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FC700
 1 file(s)  1 lần tải
Tích Hợp Đa Mục Đích Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BioServer Pro 2
 1 file(s)  1 lần tải
Tích Hợp Đa Mục Đích Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FC710
 1 file(s)  1 lần tải
Tích Hợp Đa Mục Đích Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FC710-L
 1 file(s)  1 lần tải
Tích Hợp Đa Mục Đích Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FI700
 1 file(s)  1 lần tải
Tích Hợp Đa Mục Đích Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FI710
 1 file(s)  1 lần tải
Tích Hợp Đa Mục Đích Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FI710-L
 1 file(s)  1 lần tải
Tích Hợp Đa Mục Đích Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FBL2200 Series
 1 file(s)  3 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FBL2000 Series
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FBL4200 Series
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FBL4000 Series
 1 file(s)  3 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FBL5200 Series
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FHT2400 Series
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FHT2300 Series
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SBTL5000 Series
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKD180
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SBTL3200 Series
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SBTL3000 Series
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SBTL2200 Series
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SBTL2000 Series
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZK-D1010S
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
LPRS2000
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ProBG3000
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
OP1000 Series
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
OP1200 Series
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
LPRS1000
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
LPRC100
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Plock 2
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Plock 1
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SBTL5200 Series
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FHT2300D Series
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FHT2400D Series
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
TS5000A Series
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FBL1000 Series
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FBL1200 Series
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SBT1000S Series
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKParking
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Lối Vào Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FR1500
 1 file(s)  3 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SpeedFace – H5
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SpeedFace – V5
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FaceDepot – 7B
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FaceDepot – 7A
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
inBio Series
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
C3 Series
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
F22
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
UHF 6Pro Series
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKBio Access
 1 file(s)  2 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BR1200
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Gói InBio160 POE
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SC405
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
F16
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
MA300
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
MA300-BT
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
MA500
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SF100
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SF300
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
TF1600
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
TF1700
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
X8-BT
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FV18
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
X7
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
MultiBio 700
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
FR1500-WP
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
KR500 Series
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
KR600 Series
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
KR702E/M
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
RS485 Series
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Thẻ & Nhãn
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Khóa điện
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Nút thoát
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Thiết bị cung cấp năng lượng
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Hộp bảo vệ
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Đầu đọc
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
SRB
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Phụ kiện khác
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKAccess3.5
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKBioGo
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKBioPack
 1 file(s)  1 lần tải
Kiểm Soát Cửa Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
LH6500
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PA10
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
TL100
 1 file(s)  3 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZM100
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
LH7500
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
LH6800
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
GL300
 1 file(s)  2 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
LH7000
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
AL30/40Z
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
AL30B
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Padlock
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
AL10B/AL10DB
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
LH6000
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
DL30B/DL30DB
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ML10B/ML10DB
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
TL-400B
 1 file(s)  2 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
L7000
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
L7000S
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ML10
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ML10D
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ML10-ID
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PL10D
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
LH1000
 1 file(s)  2 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Hệ thống khóa khách sạn
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Kiểm soát truy cập ZKBiolock
 1 file(s)  1 lần tải
Khoá Cửa Điện Tử Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
KIT-8308XEC-CL/8-BS32B11M
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z3104/08/16XE-C
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
KIT-8304XEC-S/4-BS31A11B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
KIT-8304XEC-S/4-BS31A11M
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
KIT-8308XEC-SL/8-BS31A11B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-32D11B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
KIT-8308XEC-SL/8-BS31A11M
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
AntarVis 2.0
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z3104/08/16XE-CL
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BL-35J28L
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-35J11/12B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z3104/08XER-CL
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-32B11A
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-35J12/13K
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-31A11B
 1 file(s)  2 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8304XE-S
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
KB200
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BL-32G59E
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8308/16XE-SL
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-31A11A
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-31A11B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8536NMR
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-31A11D
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-31A11M
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-31A11A
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8308XEC-SL
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-31A11J
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-32B11B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8536/64NHR
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-32B11D
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-32B11M
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8316XF-SL
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-32B11A
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8564/128NTR
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-32B11J
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-32D11/12H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8304/08XEC-CL
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8304/08XE-CL
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-35J12/13B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-32D11/12J
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8316XF-CL
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
DL-35J28B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BL-52O28L
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PL-52A12G
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PL-52D18/36E
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PL-55D18E
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-52O12/13K
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PS-52B10/18F
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
DL-52O28B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PS-55B10/18F
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
EL-52O28I
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z3104/08XE-P
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-52O11/12/13H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z3116XF-C
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z3104/08XER-C
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-52T12/13K
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z3116XF-P
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z3116XH-C
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
DL-52T28B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z3132XH-CL
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
EL-52T28I
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-52T11/12/13H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-855L12/13K
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BL-52T28L
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-855L11/12/13H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BL-54N28L
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-54N12/13K
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
DL-54N28B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
EL-54N28I
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-852K11/12/13H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-854N12/13K
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-54N11/12/13H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
DL-854N28B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
EL-854N28I
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-854N11/12/13H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
DL-852O28B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BL-32D26L
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
EL-852O28I
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-32D12/13K
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-852O11/12/13H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
DL-32E26B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BL-855P28L
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-32E11/12H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-855P12/13K
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-32E11/12J
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
DL-855P28B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BL-34F26L
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
EL-855P28I
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-855P11/12/13H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-34F12/13K
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
DL-34F26B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BL-858M28L
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-858M12/13K
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-34F11/12H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-858M11/12/13H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-34F11/12J
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
EL-858M28I
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
DL-858M28B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PL-32C20D
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BL-852T28L
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
BS-852T12/13K
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
KB100
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
PS-32A10B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
EL-852T28I
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
DL-852T28B
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-852T11/12/13H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z504/08/16NER
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
DL-858V17C-FS
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
EL-35J28I
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-35J11/12H
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z516/32/64NHR
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ES-35J11/12J
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z504/08NER-4P/8P
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8304XEC-S
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z516/32NFR-16P
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8504/08/16NER
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z504/08NER-4PC/8PC
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z508/16NFR
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8504/08NER-4P/8P
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z508/16NFR-8P
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
AntarView
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Z8516/32NFR-16P
 1 file(s)  1 lần tải
Camera Quan Sát Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
G4
 1 file(s)  6 lần tải
Green Label Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ProRF
 1 file(s)  2 lần tải
Green Label Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKBioSecurity ConSite
 1 file(s)  1 lần tải
Green Label Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
G3 Plus
 1 file(s)  1 lần tải
Green Label Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ProCapture-WP
 1 file(s)  1 lần tải
Green Label Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ProCapture-X
 1 file(s)  2 lần tải
Green Label Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
RSID ProID
 1 file(s)  2 lần tải
Green Label Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
Phiên bản đa ngôn ngữ của ZKBioSecurity
 1 file(s)  1 lần tải
Green Label Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKBioSecurity
 1 file(s)  2 lần tải
Green Label Tháng Chín 23, 2019 Please login to download
ZKBioHA
 1 file(s)  3 lần tải
Green Label Tháng Chín 23, 2019 Please login to download

    Start typing and press Enter to search

    Giỏ hàng

    Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

    Call Now ButtonShare