ZKTeco

ZKTeco là nhà cung cấp các thiết bị sinh trắc học hàng đầu phục vụ cho nhu cầu an ninh và chấm công trên thế giới, có trung tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất hiện đại.

    C26 Đường số 3 KDC K82, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

    0988 511 115

    028 3929 6667

    phuong.tran@phuongtrinh.vn

TÀI LIỆU

>
TÀI LIỆU
    ZKBioHA
    ZKBioSecurity
    Phiên bản đa ngôn ngữ của ZKBioSecurity
    RSID ProID
    ProCapture-X
    ProCapture-WP
    G3 Plus
    ZKBioSecurity ConSite
    ProRF
    G4
   Z8516/32NFR-16P
   AntarView
   Z508 / 16NFR- 8P
   Z8504/08NER-4P/8P
   Z508 / 16NFR
   Z504 / 08NER-4PC / 8PC
   Z8504 / 08 / 16NER
   Z516 / 32NFR-16P
   Z8304XEC-S
   Z504 / 08NER-4P / 8P
   ES-35J11-12J
   Z516 / 32 / 64NHR
   ES-35J11-12H
   EL-35J28I
   DL-858V17C-FS
   Z504 / 08 / 16NER
   ES-852T11-12-13H
   DL-852T28B
   EL-852T28I
   PS-32A10B
   KB100
   BS-852T12-13K
   BL-852T28L
   PL-32C20D
   DL-858M28B
   EL-858M28I
   ES-34F11J / 12J
   ES-858M11-12-13H
   ES-34F11H / 12H
   BS-858M12-13K
   BL-858M28L
   DL-34F26B
   BS-34F12K / 13K
   ES-855P11-12-13H
   EL-855P28I
   BL-34F26L
   DL-855P28B
   ES-32E11J / 12J
   BS-855P12-13K
   ES-32E11H / 12H
   BL-855P28L
   DL-32E26B
   ES-852O11-12-13H
   BS-32D12K / 13K
   EL-852O28I
   BL-32D26L
   DL-852O28B
   ES-854N11-12-13H
   EL-854N28I
   DL-854N28B
   ES-54N11H / 12H / 13H
   BS-854N12-13K
   ES-852K11-12-13H
   EL-54N28I
   DL-54N28B
   BS-54N12K / 13K
   BL-54N28L
   ES-855L11-12-13H
   BL-52T28L
   BS-855L12-13K
   ES-52T11H / 12H / 13H
   EL-52T28I
   Z3132 XH-CL
   DL-52T28B
   Z3116 XH-C
   Z3116 XF-P
    BS-52T12K / 13K
    Z3104/08 XER-C
    Z3116 XF-C
    ES-52O11/12/13H
    Z3104/08XE-P
    EL-52O28I
    PS-55B10F/18F
    DL-52O28B
    PS-52B10F/18F
    BS-52O12K / 13K
    PL-55D18E
    PL-52D18E/36E
    PL-52A12G
    BL-52O28L
    DL-35J28B
    Z8316XF-CL
    ES-32D11J-12J
    BS-35J12/13B
    Z8304 / 08XE-CL
    Z8304 / 08XEC-CL
    ES-32D11H-12H
    ES-32B11J
    Z8564 / 128NTR
    ES-32B11A
    Z8316XF-SL
    BS-32B11M
    BS-32B11D
    Z8536 / 64NHR
    BS-32B11B
    ES-31A11J
    Z8308XEC-SL
    ES-31A11A
    BS-31A11M
    BS-31A11D
    Z8536NMR
    BS-31A11B
    BS-31A11A
    Z8308 / 16XE-SL
    BL-32G59E
    KB200
    Z8304XE-S
    ES-31A11B
    BS-35J12 / 13K
    BS-32B11A
    Z3104 / 08 XER-CL
    ES-35J11 / 12B
    BL-35J28L
    Z3104/08/16XE-CL
    AntarVis 2.0
    KIT-8308XEC-SL / 8-BS31A11M
    ES-32D11B
    KIT-8308XEC-SL / 8-BS31A11B
    KIT-8304XEC-S / 4-BS31A11M
    KIT-8304XEC-S / 4-BS31A11B
    Z3104/08/16XE-C
    KIT-8308XEC-CL / 8-BS32B11M
    Kiểm soát truy cập ZKBiolock
    Hệ thống khóa khách sạn
    LH1000
    PL10D
    ML10-ID
    ML10D
    ML10
    L7000S
    L7000
    TL-400B
    ML10B / ML10DB
    DL30B / DL30DB
    LH6000
    AL10B / AL10DB
    Padlock
    AL30B
    AL30Z / 40Z
    LH7000
    GL300
    LH6800
    LH7500
    ML10DB
    ZM100
    TL100
    PA10
    LH6500
    ZKBioPack
    ZKBioGo
    ZKAccess3.5
    Phụ kiện khác
    SRB
    Đầu đọc
    Hộp bảo vệ
    Thiết bị cung cấp năng lượng
    Nút thoát
    Khóa điện
    Thẻ & Nhãn
    RS485 Series
    KR702E/M
    KR600
    KR500
    FR1500-WP
    MultiBio 700
    X7
    FV18
    X8-BT
    TF1700
    TF1600
    SF300
    SF100
    MA500
    MA300-BT
    MA300
    F16
    SC405
    Gói InBio160 POE
    BR1200
    ZKBio Access
    UHF-6Pro
    F22
    C3
    inBio
    FaceDepot – 7A
    FaceDepot – 7B
    SpeedFace – V5
    SpeedFace – H5
    FR1500
    ZKParking
    SBT1000S
    FBL1200
    FBL1000
    TS5000A
    FHT2400D
    FHT2300D
    SBTL5200
    Plock 1
    Plock 2
    LPRC100
    LPRS1000
    OP1200
    OP1000
    ProBG3000
    LPRS 2000
    ZK-D1010S
    SBTL2000
    SBTL2200
    SBTL3000
    SBTL3200
    ZKD180
    SBTL5000
    FHT2300
    FHT2400
    FBL5200
    FBL4000
    FBL4200
    FBL2000
    FBL2200
    D1
    Tờ rơi D1S
    D2
    Tờ rơi D2S
    iClock680
    iClock700
    IN05
    iClock360
    KF160
    KF460
    Hướng dẫn sử dụng KF160 – 460 / MB160 – 360 – 460
    MB20
    MB200
    MB360
    P160
    MB460
    P200 & P260
    PFace202
    S1000
    SFace900
    SilkBio-101TC
    Hướng dẫn sử dụng màn hình cảm ứng 3 inch
    100TA
    101TA
    STP10
    STP20
    U260-C
    Hướng dẫn sử dụng Timecube App
    UA300
    UA400
    U300-C
    UA760
    UA860
    Hướng dẫn sử dụng thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng 4,3 inch
    uFace202
    uFace302
    uFace800
    Trợ lý TA
    Bảng dữ liệu VF300
    Bảng dữ liệu VF380
    Bảng dữ liệu VF600
    Bảng dữ liệu VF680
    Bảng dữ liệu VF700
    Bảng dữ liệu VF780
    WDMS
    WL10
    WL20
    WL30
    X628-C
    ZKTime Web 2.0
    Hướng dẫn bắt đầu nhanh trên web ZKTime
    Bảng dữ liệu BioTime 8.0
    Hướng dẫn sử dụng ZKPOS
    Bảng dữ liệu ProMerc-10
    Bảng dữ liệu ProMerc-20
    Bảng dữ liệu VFD
    Tấm SERIES ZK55
    Tấm SERIES ZK75
    Bảng dữ liệu ZKAIO1000
    Bảng dữ liệu ZKAIO1500
    Sách giới thiệu ZKAIO2000
    Bảng dữ liệu ZKP104 & ZKP105
    Bảng dữ liệu ZKB106 & ZKB108
    Bảng dữ liệu ZKB107
    Bảng dữ liệu ZKB200
    Bảng dữ liệu ZKB204
    Bảng dữ liệu ZKB203
    ZKC0408
    ZKC0508
    Bảng dữ liệu ZKBio810
    Hướng dẫn sử dụng dòng ZK15 & ZK17
    ZK17
    Bảng dữ liệu ZKH200
    Bảng dữ liệu ZKB5801
    Bảng dữ liệu ZKP5808
    Bảng dữ liệu ZKP8001
    Bảng dữ liệu ZKP8003
    Bảng dữ liệu ZKP8008
    Bảng dữ liệu MSR
    VDPI-B2
    VDPI-B1
    VDPI-A2
    VDPI-A1
    VDPO2
    VDPO1
    PM400
    PM300
    PM200
    PM100
    BP100
    BM200
    BM100
    FI710-L
    FI710
    FI700
    FC710-L
    FC710
    BioServer Pro 2
    FC700
    FaceKiosk-V43
    FaceKiosk-V32
    FaceKiosk-H32
    FaceKiosk-H21
    BioServer 2

Start typing and press Enter to search

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Contact Me on Zalo
Call Now Button